توی اینترنت سرچ میکنم
اولین کتابایی که برام میاره این دو تا هستن

لقمه آرایه های ادبی انسانی
و
آرایه های ادبی پایه کنکور(همگامان)

آیا کسی این کتابا رو خونده؟
کسی میتونه راهنماییم کنه که خوبن یا نه؟