روش جمع‌بندی به شیوه‌ی هر سه روز یک‌بار، یکی ازتکنیک‌ها و روش‌های بسیارمهمدوران جمع‌بندی در فرصت باقی‌مانده تا کنکوراست. تا به الان چندین ماه خود را صرف یادگیری مطالب و منابع کنکور کرده‌اید. حالا وقت آن است که آن‌ها را در بازه‌های کوتاه‌مدتسه‌روزه، جمع‌بندی و آماده‌ی استفاده در جلسه‌ی کنکور کنید.
در این شیوه، یک روز صرف برگزاری آزمون و تحلیل آن می‌شودو دو روز دیگر، صرف پرداختن به مباحث خاصی می‌شود که در آن‌ها بیش‌تر احساس ضعف یا نیاز می‌کنید. بهتر است آزمون‌ها را در شرایط مشابه کنکور برای خود برگزار کنید: با لباس رسمی سر ساعت مقرر بدون استفاده از چرک‌نویس و ماشین‌حساب.
بهترین ابزاری که شما را در این بازه یاری می‌کند کتاب زرد است. آزمون‌های کتاب زرد را به روش گفته‌شده در بالا برای خود برگزار کنید و مباحثی را که احتیاج به مرور دارید هر چه زودتر بیابید.نويسنده : فهیمه نصری