اهمیت خردادماه که به دوران جمع‌بندی معروف است برای همه‌ی شما روشن است. این دوره دوره‌ی تثبیت آموخته‌هاست؛ بنابراین با برنامه‌ریزی و اجرای روش صحیح جمع‌بندی می‌توانید در هر جایگاهی که هستید رشد و پیشرفت کنید. استفاده از منابع مناسب در این دوره سرعت عمل و روند کاری شما را افزایش خواهد داد. در این دوران می‌توانید هر روز روی یک درس تمرکز کرده و تسلط خود را افزایش دهید. با استفاده از کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی به تمرین تست‌های مجموعه‌ای بپردازید و اشتباهات خود را همان روز برطرف کنید و روی مباحثی که نیاز به توجه بیش‌تری دارند متمرکز شوید و به مرور و مطالعه‌ی آن‌ها بپردازید. با این کار می‌توانید:
هر روز خودتان را ارزیابی کرده و یادگرفته‌های خود را یک بار دیگر تثبیت کنید.
کنکور را شبیه‌سازی کرده و آرامش بیش‌تری کسب کنید.
با تیپ انواع سؤالات کنکور سال‌های قبل آشنا شوید.
تمام مطالب و مباحثی را که باید مطالعه شوند پوشش ‌دهید.


نويسنده : پریسا فتاح‌پور آزاد