1- فقط به نتیجه‌ای که در توانتان هست فکر کنید. فکرهای بیهوده و خیال‌پردازانه حتی باعث می‌شود در حد خود هم نتیجه‌ای نگیرید و بعد پشیمانی سودی ندارد.
2- بیش‌تر با تمرکز بخوانید و به چیزی جز درس و کنکور امسال فکر نکنید.
3- با کیفیت درس بخوانید و به این بیندیشید که مباحثی را که خوب بلدید می‌توانید به‌درستی پاسخ دهید. اگر اکنون حد و حدود دانش خود را از کنکور بدانید دیگر در جلسه‌ی کنکور استرس و توقع زیاد از خود نخواهید داشت؛ این یعنی پیمودن نصف راه موفقیت تا به امروز.
4- هر مشکلی که تا کنون چه شب آزمون و چه در جلسه‌ی آزمون‌ها داشته‌اید و حتی اشکالات در جمع‌بندی باید با صبر و حوصله‌ی فراوان رسیدگی و رفع شوند و به روزهای آینده و به‌اصطلاح دقیقه‌ی نود موکول نکنید. با خونسردی و آمادگی کامل به دوره‌ی بسیار کلیدی و خوان آخر کنکور یعنی جمع‌بندی‌ها وارد شوید.