سلام
وقتشه بچه های تجربی با مثلثات آشتی کنن

[فقط کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک ها هستند. ]