تکنیک استراتژی بازگشت به این می پردازد که در جلسه‌ی آزمون، بعد از اجرای تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی، وقت اضافی را صرف کدام سوال ها باید کرد و این تکنیک، ویژه و خاص هر شخص است. آیا باید تشخیص این که در زمان آزمون، در وقت اضافی، سراغ کدام سوال ها بروید در جلسه آزمون صورت بگیرد؟ قطعا تمام این تصمیم نباید آن جلسه گرفته شود.

قبل از جلسه‌ی آزمون باید دانست که سراغ کدام نوع از سوال ها رفت و سراغ کدام‌ها نرفت. براساس تجربه‌ی دانش‌آموزان و نظر مشاوران شاید نیاز باشد 75 درصد استراتژی بازگشت را از قبل فکر کرد و مسیر را مشخص کرد و 25 درصد را در سر جلسه‌ی آزمون بنابر شرایط خاص آن آزمون، تصمیم گرفت. نظر برخی از دانش آموزان این است که در هر درسی با تیپ ها آشنا هستند و می دانند به کدام تیپ ها مسلط و به کدام‌ها غیر مسلط هستند و هر کسی برای خودش تیپ سوال های وقت گیر را می شناسد و دانش آموزان می‌توانند مشخص کنند که برخی از این تیپ ها را در بار اول پاسخ دهی، پاسخ دهند و برخی از تیپ ها را در بار بعدی پاسخ دهند. دانش آموزان باید تکنیک استراتژی بازگشت و زمان‌های نقصانی و ضربدر و منها را در منزل تمرین کنند تا به راحتی در آزمون‌ها و کنکور بتوانند آن‌ها را پیاده کنند.

این مقاله پاسخ برترهاست به سوال زیر:

استراتژی بازگشت شما چگونه بود؟ در درس‌های عمومی به ترتیب به سراغ کدام درس‌ها می‌رفتید؟ در درس‌های اختصاصی چه‌طور؟ آیا در جلسه‌ی کنکور هم توانستید این روش را اجرا کنید؟ توضیح دهید.

رشته‌ی تجربی:


سارا همتی رتبه‌ی 1 کشوری تجربی
(3 سال کانونی): به ترتیب دفترچه، سراغ سوالات برمی‌گشتم.

فائزه قائم‌دوست رتبه‌ی 3 کشوری تجربی (4 سال کانونی): در دروس عمومی برای استراتژی بازگشت مجددا طبق ترتیب دفترچه پیش می‌رفتم. در دروس اختصاصی در آزمون‌های کانون ابتدا زیست، بعد شیمی و نهایتا ریاضی و فیزیک را جواب می‌دادم. در کنکور هم تقریبا همین کار را کردم و فقط به دلیل سختی دروس اختصاصی کمی درس‌ها را جابه‌جا کردم.

معین علا رتبه‌ی 8 کشوری و 5 منطقه‌ی 2 تجربی (6 سال کانونی): ابتدا به سراغ درس‌های با ضریب بیشتر می‌رفتم.

میثم فرج‌پورنیری رتبه‌ی 9 کشوری تجربی و رتبه‌ی 6 منطقه 2 (1 سال کانونی): در دروس عمومی، در زمان ذخیره شده ابتدا سراغ ادبیات می‌رفتم و بعد سراغ هر درسی که در آن اشتباه بیشتری داشتم و در دروس اختصاصی به ترتیب مقابل عمل می‌کردم: زیست، شیمی، فیزیک یا ریاضی. در جلسه‌ی کنکور هم به همین روش پیش رفتم.

محمدمهدی خادم بشیری رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 تجربی (8 سال کانونی): استراتژی من در دروس عمومی به این صورت بود: ابتدا ادبیات (15 دقیقه) سپس عربی را بدون درک مطلب (10 دقیقه) پاسخ می‌دادم، سپس دینی (10 الی 15 دقیقه) و زبان را بدون یک درک مطلب (15 دقیقه) پاسخ می‌دادم، سپس در زمان باقی‌مانده ابتدا درک مطلب عربی را پاسخ می‌دادم سپس درک مطلب دوم زبان را. در اختصاصی‌‌ها ابتدا به سوالات زیست برمی‌گشتم و بعد شیمی و فیزیک و ریاضی.

سیدفرزین حسینی رتبه‌ی 5 منطقه‌ی 3 تجربی (3 سال کانونی): ابتدا سراغ درس‌هایی که قوی بودم می‌رفتم سپس درس‌هایی که مهم بودند؛ به این صورت که در عمومی‌ها ابتدا عربی را جواب می‌دادم و در اختصاصی‌ها ابتدا سراغ ریاضی می‌رفتم و تا حدی توانستم در کنکور هم این روش را رعایت کنم.

مهسا جهان‌بخش رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 3 تجربی (4 سال کانونی): به ترتیب دروس دفترچه به سوالات برمی‌گشتم. بله در جلسه‌ی کنکور نیز به ترتیب دفترچه این روش را اجرا کردم.

مهین بناوند رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 3 تجربی (7 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب سراغ عربی، ادبیات، دینی و زبان و در دروس اختصاصی به ترتیب سراغ ریاضی، زیست، شیمی و فیزیک می‌رفتم.

گلنار حسن‌زاده رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): در دروس عمومی روش بازگشت من به ترتیب به این صورت بود: سوالات عربی، ادبیات و زبان انگلیسی و در اختصاصی‌ها من به ترتیب به سوالات ریاضی و زیست و شیمی و فیزیک برمی‌گشتم.

صبا فکروند رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): در دروس عمومی، به ترتیب دفترچه به سوالات پاسخ می‌دادم و در جلسه‌ی کنکور حدود 15 دقیقه وقت برای مرور سوالات داشتم. در دروس اختصاصی ابتدا به سراغ درس زیست می‌رفتم و سپس سوالات شک‌دار و علامت‌نزده‌ی بقیه‌ی دروس اختصاصی را پاسخ می‌دادم.

کیمیا محمدی رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): در دروس عمومی اول سراغ عربی بعد ادبیات می‌رفتم و در دروس اختصاصی اول سراغ زیست بعد شیمی می‌رفتم و تا حدی توانستم در کنکور این تکنیک را اجرا کنم.

شکیبا دهقانی رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): بله این روش را اجرا می‌کردم و در دروس عمومی به ترتیب سراغ درس‌های عربی، زبان، ادبیات و دینی و در دروس اختصاصی به ترتیب سراغ درس‌های ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، زمین می‌رفتم.

علیرضا احمدخانی رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): در دروس عمومی، بستگی به آزمون دارد اما معمولا شمارشی‌های ادبیات و زبان فارسی را آخر می‌گذاشتم. در دروس اختصاصی، معمولا سراغ سوالات ریاضی و فیزیک می‌رفتم چون با نگاه دوم عظمت سوال شکسته می‌شود. بله سر کنکور هم این روش را اجرا کردم.

امیرعارفی ایوری رتبه‌ی 6 ایثارگران تجربی (2 سال کانونی): در درس‌های عمومی به ترتیب به این درس‌ها مراجعه می‌کردم: عربی، ادبیات، دینی و زبان و در دروس اختصاصی به ترتیب به درس‌های شیمی، فیزیک، زیست و ریاضی می‌پرداختم.

نوشا سمیعی‌فر رتبه‌ی 151 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): در جلسه‌ی کنکور، استراتژی بازگشت را کامل اجرا کردم. در دروس عمومی سوالات لغت و املا را نگاه نکرده جواب نمی‌دادم و در عربی هم سوالات قواعد را جواب نمی‌دادم در معارف و زبان به همه‌ی سوالات در دور اول جواب می‌دادم و می‌دانستم به آن‌ها برنمی‌گردم ابتدا سوالات لغت و املا ادبیات را در زمان اضافی جواب می‌دادم سپس قواعد عربی را و سپس سوالات با علامت ضربدر ادبیات و بعد ضربدرهای عربی را پاسخ می‌دادم.
در دروس اختصاصی 40 دقیقه ذخیره می‌کردم یعنی از ساعت 11:30 استراتژی بازگشت من شروع می‌شد که تقریبا 15 دقیقه شیمی را ادامه می‌دادم و ضربدرهای زیست را جواب می‌دادم بعد تا 12:05 ضربدرهای ریاضی و فیزیک و بعد زمین‌شناسی را جواب می‌دادم اگر وقت اضافه می‌آوردم سراغ ریاضی و فیزیک می‌رفتم.

مهسا تهامی رتبه‌ی 196 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب دفترچه عمل می‌کردم و در درس‌های اختصاصی به علت ضعف در شیمی همه‌ی زمان ذخیره شده را به شیمی اختصاص می‌دادم برخلاف انتظارم در کنکور از آزمون‌های کانون زمان بیشتری وقت اضافه آوردم و از این روش خیلی راضی هستم.

مریم رضوانی رتبه‌ی 241 منطقه‌ی 1تجربی (1 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب به سوالات ادبیات، عربی، دینی و زبان برمی‌گشتم و در دروس اختصاصی به ترتیب سوالات درس‌های زیست، ریاضی، شیمی و فیزیک را در بار دوم پاسخ می‌دادم.

نیکا ملکی رتبه‌ی 269 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): به سراغ درسی می‌رفتم که تقریبا همیشه خوب عمل می‌کردم. بستگی داشت سوالاتی که نزده‌ام چگونه باشند مثلا وقت بگیرند یا نه.

مائده صلح‌جو رتبه‌ی 359 منطقه‌ 1 تجربی (1 سال کانونی): در درس‌های عمومی معمولا به سوالات ادبیات برمی‌گشتم و سر کنکور هم همین اتفاق افتاد ولی باز وقت بیشتری ‌آوردم و تمام سوالات شک‌دار عمومی را مرور ‌کردم.

زهرا ناصرزاده رتبه‌ی 379 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): بله توانستم در کنکور هم این روش را اجرا کنم. در دروس عمومی به ترتیب به سوالات معارف سپس ادبیات، زبان انگلیسی، بعد عربی برمی‌گشتم و در دروس اختصاصی به ترتیب به سوالات زمین و زیست و شیمی و سپس ریاضی و در نهایت فیزیک می‌پرداختم.

محمدصادق آقابابک رتبه‌ی 396 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب مقابل پیش می‌رفتم: زبان، عربی، ادبیات و دینی و در دروس اختصاصی به ترتیب به سوالات شیمی، زیست، فیزیک و ریاضی بازمی‌گشتم.

زهرا آصفی رتبه‌‌ی 404 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): در آزمون‌های کانون نمی‌توانستم خیلی خوب این روش را اجرا کنم ولی تمرین می‌کردم درنتیجه در کنکور اعتماد به نفس بالاتری برای این کار داشتم و در کنکور هم عملی شد.

فائزه افشار رتبه‌ی 425 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): در هر دو یعنی دروس عمومی و اختصاصی طبق دفترچه‌ی سوال پیش می‌رفتم و پس از پایان تمام دروس در صورت داشتن زمان به سوال‌هایی که می‌توانستم باز می‌گشتم و آن‌ها را حل می‌کردم. در کنکور نیز تا حدی در اجرای آن موفق بودم.

محمدمهدی توسلی رتبه‌ی 518 منطقه‌ی 1 تجربی (4 سال کانونی): در عمومی‌ها ابتدا به سوالات ادبیات و سپس زبان انگلیسی برگشتم و در کنکور هم دقیقا به همین ترتیب عمل کردم.

سهیلا حسین‌زاده رتبه‌ی 523 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): به ترتیب دفترچه‌ عمل می‌کردم هم اختصاصی و هم عمومی را مطابق دفترچه پیش می‌رفتم. بله در کنکور هم این کار را انجام دادم.

متینه‌سادات میری رتبه‌ی 638 منطقه 1 تجربی (4 سال کانونی): ابتدا سراغ درس‌هایی که بیشتر مسلط بودم می‌رفتم. بله، در کنکور هم همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده بودم، هم در دروس عمومی هم در دروس اختصاصی توانستم اجرا کنم.

کسری پیامی رتبه‌ی 710 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): با توجه به شرایطم در هر آزمون تصمیم می‌گرفتم و قاعده‌ای از پیش معین نداشتم.

نیلوفر شرفی رتبه‌ی 838 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): در دروس عمومی اول به سوالات ادبیات بعد عربی و بعد زبان پاسخ می‌دادم و در دروس اختصاصی ابتدا سراغ زیست بعد شیمی بعد فیزیک و در نهایت ریاضی می‌رفتم.

سروش حمزه رتبه‌ی 950 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): استراتژی بازگشت باعث می‌شود که هم وقت را بتوانیم بهینه استفاده کنیم و هم می‌توانستیم سوالاتی را که مثلا کمی طولانی‌تر بودند را در دور دوم بررسی سوالات، حل کنیم. من در درس‌های عمومی سراغ ادبیات و در دروس اختصاصی در ابتدا به سراغ درس ریاضی می‌رفتم.

غزال صالحی رتبه‌‌ی 974 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): با توجه به نقاط قوت خودم عمل می‌کردم. معمولا ابتدا به زبان یا دینی می‌پرداختم و در اختصاصی‌ها هم با توجه به علاقه‌ام به فیزیک و شیمی، سراغ این دروس می‌رفتم.

رشته‌ی ریاضی:

محمدرسول یزدیان رتبه‌ی 2 کشوری و رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 2 ریاضی
(2 سال کانونی): معمولا نیم‌ساعت آخر به ترتیب دفترچه به سراغ سوالات برمی‌گشتم. در کنکور هم اجرا کردم ولی نه به خوبی آزمون‌ها.

سینا رنج‌کش‌زاده رتبه‌ی 8 کشوری ریاضی و 4 منطقه‌ی 2 (2 سال کانونی): سوالات نزده‌ی من کم بود لذا در استراتژی بازگشت سراغ تمام دروس می‌رفتم.

امیر حسینی رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): در عمومی‌ها ابتدا به درس ادبیات برمی‌گشتم و در اختصاصی‌ها ابتدا سراغ ریاضیات می‌رفتم. بله در کنکور هم این روش را اجرا کردم.

نیلوفر طریقت رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 1 ریاضی
(1 سال کانونی): به ترتیب دفترچه به سوالات برمی‌گشتم. در عمومی‌ها برای هر درس 15 دقیقه زمان صرف می‌کردم و در نهایت 15 دقیقه زمان اضافی می‌آوردم و در اختصاصی‌ها از ریاضی 5 دقیقه و از فیزیک 10 دقیقه کم می‌کردم و این زمان‌های ذخیره شده را صرف سوالات علامت‌زده می‌کردم. در کنکور هم بله توانستم این روش را اجرا کنم.

محمدسعید مسیحا رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 2 ریاضی (1 سال کانونی): به ترتیب دفترچه و با سرعت تست‌ها را می‌زدم تا بتوانم آن‌ها را دوباره مرور کنم.

عباس آسکانی رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3 ریاضی (3 سال کانونی): در دروس عمومی اغلب به سراغ ادبیات می‌رفتم و در اختصاصی‌ها، ریاضی. در درس‌های عمومی در جلسه‌ی کنکور توانستم این تکنیک را اجرا کنم اما در اختصاصی‌ها فقط توانستم به ریاضی برگردم.

مصطفی جدیدی رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 3 ریاضی (1 سال کانونی): در بازگشت در دروس عمومی به سراغ عربی می‌رفتم و در اختصاصی به سراغ ریاضی، سر جلسه‌ی کنکور هم از این روش استفاده کردم.

احمد اثنی‌عشری رتبه‌ی 52 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): همه‌ی سوالات را پاسخ می‌دادم سپس سوالاتی را که جواب نداده بودم را دوباره بررسی می‌کردم. این روش خیلی تاثیرگذار و مفید بود چون در مواقعی نمی‌توان سوالی را پاسخ داد ولی چند لحظه بعد می‌توان همان سوال را پاسخ داد.

آرش تاجیک رتبه‌ی 61 منطقه‌ی 1 ریاضی (2 سال کانونی): ترتیب درس‌ها را عوض نمی‌کردم در عمومی‌ها متن عربی و آرایه‌های ادبیات را در آخر حل می‌کردم و در اختصاصی‌ها در وقت اضافی به دلیل تسلط بیشتر سراغ فیزیک می‌رفتم.

محمدجواد کریمی رتبه‌ی 100 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب سراغ سوالات این درس‌ها می‌رفتم: ادبیات، عربی، دینی و زبان و در دروس اختصاصی به ترتیب سراغ سوالات ریاضی، فیزیک و شیمی برمی‌گشتم.برای عمومی‌ها 15 دقیقه و برای اختصاصی‌ها 35 دقیقه زمان اضافی آوردم.

فاطمه اخوان رتبه‌ی 193 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): از ابتدای دفترچه شروع می‌کردم در جلسه‌ی کنکور هم از استراتژی بازگشت استفاده کردم.

زهرا دهقانیان رتبه‌ی 360 منطقه‌ی 1 ریاضی (2 سال کانونی): در بازگشت در عمومی‌ها به ترتیب به سوالات درس‌های دینی، زبان، ادبیات و عربی را پاسخ می‌دادم و در اختصاصی‌ها به ترتیب به سوالات ریاضی، فیزیک و شیمی برمی‌گشتم.

علیرضا معماریان رتبه‌ی 369 منطقه‌ی 1 ریاضی (3 سال کانونی): به ترتیب دفترچه به سوالات تمام دروس و همه‌ی سوالات برمی‌گشتم.

زهرا یوسفی رتبه‌ی 376 منطقه‌ی 1 ریاضی (5 سال کانونی): در عمومی‌ها سراغ ادبیات و زبان برمی‌گشتم و در اختصاصی‌ها سراغ فیزیک و شیمی می‌رفتم.

سعید اکبری رتبه‌ی 390 منطقه‌ی 1 ریاضی (2 سال کانونی): به دو درس ادبیات و ریاضی برمی‌گشتم. در کنکور بازگشت به درس ریاضی بسیار به من کمک کرد.

سینا جمال‌زادگان رتبه‌ی 420 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): به ترتیب دفترچه به سوالات برمی‌گشتم.

روژان فیروزنیا رتبه‌ی 826 منطقه‌ی 1 ریاضی (2 سال کانونی): در دروس عمومی کنکور به خوبی موفق بودم اما در دروس اختصاصی به علت سختی سوالات شیمی موفق نشدم برسم فیزیک بزنم. استراتژی من به این صورت بود: در دروس عمومی: عربی و ادبیات و در دروس اختصاصی: ریاضی و فیزیک.

رشته‌ی انسانی:

صدف وفا رتبه‌ی 8 کشوری و 5 منطقه 1 انسانی
(1 سال کانونی): بستگی به نوع سوالات داشت ولی معمولا به ترتیب دفترچه پیش می‌رفتم. بله در کنکور هم اجرا کردم و خیلی به من در کنکور کمک کرد.

سعید زاهد رتبه‌ی 11 منطقه‌ی 1 انسانی (2 سال کانونی): پس از اتمام پاسخ دادن به سوالاتی که بلد بودم از ابتدای دفترچه شروع به پاسخ دادن به سوالات نزده می‌کردم. در کنکور هم توانستم روشم را اجرا کنم.

حسین صیادعبدی رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3 انسانی (2 سال کانونی): در ادبیات سوالات شمارشی و در عربی سوالات درک مطلب و در زبان 2 ریدینگ را کنار می‌گذاشتم و به همان ترتیب سراغ آن‌ها بازمی‌گشتم در اختصاصی‌ها فقط پرسش‌های سنگین ریاضی و اقتصاد را کنار می‌گذاشتم و در دور دوم به آن‌ها پاسخ می‌دادم. در جلسه‌ی کنکور هم توانستم استراتژی خودم را دنبال کنم.

فاطمه اسدی رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 3 انسانی (3 سال کانونی): در دروس عمومی ابتدا به سراغ عربی و بعد ادبیات رفتم و در کنکور هم این تکنیک را اجرا کردم.

سیدمحمدامین حسینی رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 2 انسانی (1 سال کانونی): ابتدا به سوالات وقت‌گیر ولی ساده‌ی ادبیات پاسخ می‌دادم بعد سراغ سوالات عربی می‌رفتم.

الهه شرافتی رتبه‌ی 1 شاهد انسانی (3 سال کانونی): من استراتژی بازگشت را در تمامی دروس انجام می‌دادم در دروس عمومی سراغ عربی و ادبیات می‌رفتم و در درس‌های اختصاصی روی درس اقتصاد و ادبیات و عربی بازگشت داشتم.

فاطمه صفدری رتبه‌ی 2 ایثارگران انسانی (2 سال کانونی): در دروس عمومی درک مطلب عربی و سوالات املا ادبیات را در دور دوم پاسخ می‌دادم و در دروس اختصاصی سراغ برخی از سوالات ریاضی و اقتصاد بازمی‌گشتم. بله دقیقا سر کنکور هم همین‌ کار را انجام دادم و موفقیت‌آمیز بود.بله در جلسه‌ی کنکور 1 ساعت زمان اضافه آوردم و مسائل ریاضی و اقتصاد را که شک داشتم، در این زمان حل کردم.

محمدمهدی جلادتی رتبه‌ی 4 ایثارگران انسانی (1 سال کانونی): ترتیب دفترچه را چه در عمومی و چه در اختصاصی رعایت می‌کردم در بازگشت سراغ سوالات زمان‌بر دشوارتر می‌رفتم. این روش برای دروس عمومی‌ام در کنکور موثر بود.

شهلا شوقی رتبه‌ی 6 ایثارگران انسانی (3 سال کانونی): بله در عمومی‌ها در بازگشت درس عربی را پاسخ می‌دادم و در اختصاصی‌ها سراغ دروس ریاضی و اقتصاد می‌رفتم.

مهتا عباسپور رتبه‌ی 10 ایثارگران انسانی: تقریبا سعی می‌کردم به ترتیب دفترچه پیش بروم. بله در کنکور استفاده کردم.

نیلوفر هوشمند رتبه‌ی 448 منطقه‌ی 1 انسانی (1 سال کانونی): از درس‌های عمومی سراغ درس ادبیات (قسمت زبان فارسی) می‌رفتم و در درس‌های اختصاصی مسائل ریاضی و اقتصاد و قسمت قافیه و عروض ادبیات اختصاصی را پاسخ می‌دادم.

سمن اخگری رتبه‌ی 497 منطقه‌ی 1 انسانی (3 سال کانونی): در درس‌های عمومی سراغ عربی و زبان می‌رفتم که تسلط بیشتری داشتم و در دروس اختصاصی سراغ ریاضی و اقتصاد می‌رفتم که پایه‌ام را به شدت در آن‌ها قوی کرده بودم. بله به لطف خدا در کنکور هم توانستم این روش را اجرا کنم.

رشته‌ی زبان:

مهداد کرباسی رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 1 زبان
(1 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب ادبیات، عربی، دینی و زبان را پاسخ می‌دادم و 30 دقیقه زمان اضافی می‌آوردم. در دروس اختصاصی به ترتیب مقابل عمل می‌کردم: ریاضی، فیزیک، شیمی و زبان اختصاصی.

مهلا محمودی رتبه‌ی 185 منطقه‌ی 1 زبان (3 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب مقابل عمل کردم: عربی، ادبیات، دینی و زبان. در دروس اختصاصی زمان را به ریاضی، شیمی، فیزیک اختصاص می‌دادم؛ در کنکور هم به خوبی توانستم این تکنیک را اجرا کنم.

سنا اکرمی رتبه‌ی 341 منطقه‌ی 1 زبان (1 سال کانونی): در عمومی‌ها به ترتیب دفترچه به سوالات می‌پرداختم و چون توانسته بودم دینی و زبان را در 10 دقیقه تمام کنم وقت اضافی خود را بر روی ادبیات و عربی برمی‌گشتم. در اختصاصی‌ها هم به ترتیب دفترچه به سوالات می‌پرداختم و زمان اضافه را روی همه‌ی دروس تقسیم می‌کردم، در جلسه‌ی کنکور نیز برای عمومی‌ها به صورت کامل و برای اختصاصی‌ها تقریبا 70 درصد توانستم برنامه را پیاده کنم.

رشته‌ی هنر:

علی‌رضا طباطبایی رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 هنر
(1 سال کانونی): درس‌ها را به ترتیب دفترچه حل می‌کردم.

سوالات آرایه و زبان فارسی و درک مطلب عربی و یکی از ریدینگ‌های انگلیسی را برای آخر و زمان بازگشت می‌گذاشتم. بله در کنکور استفاده کردم.

پریا منصوری رتبه‌ی 5 منطقه‌ی 2 هنر (1 سال کانونی): خیلی تاثیر مثبت داشت. در دروس عمومی به ترتیب سوالات پیش می‌رفتم. بله در کنکور استفاده کردم.

فاتح عیسی‌زاده رتبه‌‌ی 5 منطقه‌ی 3 هنر (1 سال کانونی): به ترتیب در بازگشت سراغ این درس‌ها می‌رفتم: ادبیات، عربی، دینی. در اختصاصی‌ها نیز در بازگشت به ترتیب دفترچه عمل می‌کردم.

نادیا خشتی رتبه‌ی 141 منطقه‌ی 1 هنر (1 سال کانونی): در دروس عمومی به ترتیب به سراغ معارف، ادبیات و زبان می‌رفتم. اگر وقتی هم باقی می‌ماند سراغ عربی می‌رفتم. در روز کنکور هم همین کار را انجام دادم. گرچه وقت بیشتری روی ادبیات گذاشتم و به دلیل سخت بودن نتیجه‌ی مطلوبی نگرفتم.

استراتژی بازگشت شما در آزمون‌های کانون چگونه است؟ آیا آمادگی دارید آن را در کنکور به خوبی اجرا کنید و نتیجه بگیرید؟

تهیه و تنظیم ناهید منجمی